MOVE WEEK - TEDEN GIBANJA 2014: Predstavitvena delavnica za koordinatorje

Včeraj je v prostorih Športne unije Slovenije potekal predstavitvena delavnica vseevropske kampanje Move week oziroma Tedna gibanja 2014. Srečanje so pripravili in vodili trije koordinatorji kampanje na mednarodni ravni, Andrej Pišl, Neža Ernožnik in Antonio Saccone, sodelovalo pa je 15 predstavnikov različnih športnih društev in panog.

V krajši uvodni predstavitvi smo se najprej seznanili z nekaj statističnih podatkov o telesni dejavnosti Evropejcev, ki so bili povod kampanje Sedaj se gibamo (Now we move), katere del je tudi Teden gibanja.

Projekt je bil pod okriljem Mednarodne zveze za šport in kulturo (ISCA) prvič organiziran leta 2012. Že v prvem letu je organizatorjem uspelo povezati več sto društev in posameznikov iz 15 držav. V sklopu lanske kampanje je bilo izvedenih kar 2500 dogodkov, v katere je bilo vključenih pol milijona ljudi iz 30 evropskih držav.

V letošnjem letu je cilj ta "športni praznik" približati še širšemu krogu ljudi, jih ozavestiti o pomembnosti ukvarjanja s športom in fizične aktivnosti na sploh ter jih aktivno vključiti v šport, rekreacijo in gibanje.

Pri tem imajo na ravni držav pomembno vlogo agenti gibanja – posamezniki, ki kot organizatorji dogodkov širijo informacije, znanje in dajejo pobude. Športna unija Slovenije je skupaj s svojimi članicami ena izmed najbolj aktivnih organizacij v Tednu gibanja.

IMG_7537smallIMG_7544small

Kot smo spoznali v praktičnem delu srečanja, ki je bil pripravljen kot delavnica za izmenjavo mnenj in predlogov, je možnost organizacije dogodkov v sklopu kampanje tako rekoč brezmejna. K temu veliko prispeva tudi raznovrstnost športnih aktivnosti in društev oziroma organizacij, ki v kampanji sodelujejo.

Kot dobra praksa se je v preteklosti izkazalo predvsem povezovanja društev in posameznikov iz različnih organizacij in sektorjev, prirejanje velikih dogodkov, v katerih sodelujejo cela mesta, vsako društvo pa se lahko vključi tudi z manjšimi dogodki kot so dnevi ali tedni odprtih vrat, turnirji, tekmovanja in druge oblike srečanj in delavnic.

Sodelovanje v kampanji društvom prinaša ugodnosti kot so izkušnje in reference na področju sodelovanja v mednarodnih projektih, kar lahko vodi tudi do novih partnerstev in večje prepoznavnosti. Dogodki so obenem tudi priložnost predstavitve in promocije društva ali določenega športa tako na lokalni kot nacionalni ravni.

Teden gibanja bo letos potekal med 29.9. in 5.10. K sodelovanju v kampanji so abljena društva in posamezniki iz različnih športnih panog in dejavnosti. Več informacij najdete na spletni strani www.nowwemove.com in na elektronskem naslovu move.week@sportna-unija.si.