ŠUS AKTIVEN NA PROJEKTIH ISCE TUDI V LETU 2014: Mednarodni projekti 2014

V sklopu kongresa in skupščine Mednarodne zveze za šport in kulturo (ISCA), ki sta potekala v Rimu med 22. in 25. oktobrom, se je zvrstilo tudi več delovnih sestankov projektnih partnerjev. Športna unija Slovenije aktivno sodeluje v več projektih zveze ISCA, sestankov pa so se udeležili vodje projektov.

Eden izmed bolj vidnih projektov Teden gibanja - Move week, je letos potekal že tretjič in dosegel več kot milijon sodelujočih, ki so se v obdobju med 29. septembrom in 5. oktobrom gibali širom Evrope. Gre za projekt promocije športa, rekreacije in gibanja v najširšem pomenu. Sestanka in evalvacije letošnjega vseevropskega projekta se je udeležil tudi nacionalni koordinator Tedna gibanja za Slovenijo Andrej Pišl (ŠD Out in Slovenija), ki je skupaj z Nežo Erznožnik (ŠD Partizan Škofja Loka) pod okriljem ŠUS koordiniral in promoviral kampanjo v Sloveniji. ŠUS je skupaj s športnimi društvi ter različnimi organizacijami v Sloveniji poskrbel za izvedbo več kot 100 dogodkov, izvedenih pa je bilo tudi 5 promocijskih plesnih akcij Flashmob. V Rimu je bilo predstavljena celotna kampanja, promocijsko gradivo, ki so ga lokalni organizatorji - agenti gibanja - prejeli, kot tudi lokalne aktivnosti.

V sklopu projekta Move Transfer International so se pričeli začetni pogovori o prenosu dobrih praks v druge države. Športna unija Slovenije je namreč ena izmed izbranih organizacij, ki bo lasten koncept in projekt Zdravo društvo pomagala prenesti tudi izven Slovenije. Neža Erznožnik (ŠD Partizan Škofja Loka) je kot koordinatorica za Move Transfer International v Rimu predstavila projekt Zdravega društva in se s potencialnimi kandidati za prenos projekta pogovarjala tudi o podrobnostih projekta. Izobešen je bil tudi predstavitveni plakat.

Istočasno je potekal tudi vmesni evalvacijski sestanek Move transfer, kjer organizacije na nacionalni ravni prenašajo dobre prakse. Mojca Grojzdek (ŠAD Mavrica) je predstavila program telesne vadbe Zdrava vadba ABC, cilj prenosa projekta pa je prenos in izvajanje programa v vsaj 5 novih društvih po Sloveniji. V mrežo novih izvajalcev v Sloveniji so se že vključila društva BDD Ando Hirschmann, Partizan Bakovci, Splošno športno društvo Tržič, Športno društvo GIB, TVD Partizan Jesenice in Športno društvo 3šport. Zastavljen program služi kot podlaga za pripravo neaktivnega ali malo aktivnega prebivalstva preden se ta aktivira v drugih oblikah športne rekreacije, razdeljen pa je v tri težavnostne stopnje.

Na ISCA kongresu v Rimu je sodelovala tudi članica Športna unije Slovenije Športno društvo Partizan Škofja Loka, ki je bila s svojim projektom Trenirajmo skupaj 2.0 izbrana na mednarodnem natečaju ISCA Move transfer. Poleg predstavnikov ŠUS-a in navedenega društva sta bila prisotna tudi predstavnika Občine Beltinci.

Več na www.isca-web.org ter www.movecongress.com.